Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget

CSR-bilaget forpligter leverandører til Københavns Kommune til at overholde menneskerettigheder, grundlæggende miljøhensyn og normer for anti-korruption.

CSR-bilaget vedlægges alle kontrakter over en million og stiller krav til overholdelse af fundamentale krav, som blandt andet står beskrevet i diverse ILO-konventioner: 

  • ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod tvangsarbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 29 (1930) og nr. 105 (1957);
  • ikke er produceret i strid med det generelle forbud mod børnearbejde, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 138 (1973) og nr. 182 (1999);
  • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 87 (1948), nr. 98 (1949) og nr. 135 (1971);
  • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 26 (1928) og nr. 131 (1970);
  • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 1 (1919) og nr. 30 (1930); og
  • er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, jf. bl.a. ILO-konvention nr. 155 (1981).

Foruden dette så forpligter leverandøren sig også til miljøkrav, der skal modvirke forurening af luft, vand og jord - samt støjforurening. 
Leverandøren forpligter sig også til at undgå inefficient ressourcebrug/-spild. Fremme brugen af renere teknologier og begrænse problemer i forbindelse med bortskaffelse af affald. 

Yderligere forpligter leverandøren sig på ikke at medvirke til korruption, mandatsvig, embedsmisbrug eller bestikkelse.

Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af Kontrakten således til at afholde sig fra alle former for korruption som fastlagt i princip 10 i FN´s Global Compact.

Download Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget